معرفی

مشخصات فردی

محسن شاهرضایی

نام - نام خانوادگی : محسن   شاهرضایی

پست الکترونیکی : m_shahrezaee@azad.ac.ir

دانلود فایل رزومهدانلود فایل رزومه

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی : ریاضی کاربردی
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی : دانشگاه صنعتی شریف

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی ارشد : ریاضی کاربردی
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی ارشد : دانشگاه علم و صنعت ایران

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : ریاضی کاربردی
دانشگاه اخذ مدرک دکتری تخصصی : دانشگاه علم و صنعت ایران

سوابق اجرایی

1-      سرپرست دایره­المعارف دفاع مقدس (سال 1384 الی 1385)

2-      بخش شهدا و اشخاص دایره­المعارف دفاع مقدس (سال 1380 الی 1384)

3-      مدیر کل روابط عمومی بنیاد ملی نخبگان

4-      مدیر کل دفتر تکریم و الگوسازی معاونت فرهنگی  بنیاد ملی نخبگان

 


عضویت در مجامع و انجمن های ملی و بین المللی

تیم های تحقیقاتی استاد و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : ریاضی

محل خدمت : دانشگاه آزاد واحد تهذان جنوب-دانشکده فنی-گروه ریاضی

مرتبه علمی : استادیار

پایه : 4

سمت اجرایی در دانشگاه : هیات علمی

نوع استخدام : آزمایشی

نوع همکاری : نیمه وقت

تاریخ استخدام : 1376-07-07

محسن شاهرضایی
محسن شاهرضایی

محل خدمت :
    دانشگاه آزاد واحد تهذان جنوب-دانشکده فنی-گروه ریاضی
مرتبه علمی :
    استادیار
^